Voice of Truth

കുട്ടികളും വിസ്‌ക്കിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ?

കുട്ടികളും വിസ്‌ക്കിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ?

‘വിസ്‌ക്കി ഇരിക്കുന്തോറും നന്നാകും

കുട്ടി ഇരിക്കുന്തോറും വഷളാകും.’

Leave A Reply

Your email address will not be published.